Information til køreskoler

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S samarbejder med en lang række køreskoler på Sjælland og Bornholm. Lige fra Hillerød og Frederikssund i nord over Ringsted og Haslev på midtsjælland til Nykøbing Falster og Køge i syd og naturligvis hele hovedstadsområdet.

koereteknisk-anlaeg-glatbane-koereskole-anlaeg-toyota-yaris

SKA ejer og driver dels det Køretekniske Anlæg på Amager og dels det Køretekniske Anlæg i Tølløse.

Vores baner har åbent og er tilgængelige alle ugens dage.

Køreskolerne booker manøvrebaner, køreteknik til både personbil og motorcykel samt Færdselsdrelateret Førstehjælp, i et web-baseret bookingsystem.

Ved bookning af aut.gear bil, se mere info længere nede på siden.

Telefontid: Du kan få svar på dine spørgsmål om bookinger / faktura alle hverdage fra kl. 08-15.

 

Amager:

Ved ankomst, til anlægget på Amager, bliver eleverne modtaget af vores personale hvor de afleverer ansøgning og lektionsplan. Inden eleverne sendes ud på tørbanen ser de vores sikkerheds- og instruktionsvideo således at de har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre kurset tilfredsstillende.

Mellem tørbane lektionerne og glatbane lektionerne er der indlagt en pause således at eleverne kan spise og drikke. De kan enten benytte vores varm- og kolddriksautomater eller besøge den nærliggende grill-bar i den indlagte pause. Endvidere har de mulighed for toiletbesøg.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursusstart. I modsat fald vil eleven blive hjemsendt og nyt kursus må bookes. Selvom elevens ansøgning er under behandling hos Embedslægen eller i Borgerservice, kan han/hun godt gennemføre det køretekniske kursus.

Tølløse:

Køreskolernes elever (køreteknik-Bil) transporteres med minibusser fra faste opsamlingssteder i Københavnsområdet, Nordsjælland samt en række lokationer rundt om på Sjælland.

Vi har en fast bus som, pt., kører Flintholm Station – Roskilde Syd- Tølløse og retur. Opsamlingsstedet fremgår af booking bekræftelsen som køreskolen er velkommen til at videresende til eleven.

Opsamlingssted Flintholm Station: Ved Taxa-holdepladserne.

Opsamlingssted Roskilde Syd: Køgevej 60, 4000 Roskilde.

OBS!! Bussen afgår fra det aftalte sted på det tidspunkt som er angivet i bookingsystemet. Tidspunktet fremgår af bookingbekræftelsen. Det kan være en god idé at informere elever om at møde senest 5 min før bussens afgangstid.

I løbet af kurset er der indlagt pauser.

Der er undervisningslokaler, toiletter og køkken og der er mulighed for kaffe og the.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursus start. I modsat fald vil eleven, i henhold til kørekortbekendtgørelsen, blive hjemsendt og nyt kursus må bookes.

Instruktører:

Vores instruktører, til bil, har alle en køreinstruktør uddannelse som sikrer at vores undervisnings niveau til stadighed har et højt niveau.

”Aftaler vedrørende nedenstående, fremgår af Salgs- og Leveringsbetingelser for Erhvervskunder”.

  • Aflysninger af bookede kursister
  • Flytning af bookede kursister
  • Sygemelding af kursister / lægeerklæringer
  • TOLK på det køretekniske kursus
  • Selvrisiko for skader på anlæg og-/eller køretøjer

”Du finder aftalebetingelserne ved at klikke på dette link: https://booking.ska.nu/handelsbetingelser/erhvervskunder/

SENESTE NYT - KØRELÆRERE / KØRESKOLER

 

25. februar 2022:

Der er i dag sendt mail til alle aktive køreskoler. Informationen handler om at nedenstående “særregel”, mht. sygemelding for køreskoleelever, på manøvrebaner, bortfalder ved udgangen af februar måned 2022. Vi går derfor tilbage til de normale regler mht. sygemelding af køreskoleelever, som kan ses længere nede på denne side under “Aflysning af bookninger”

 

 

NYHEDSARKIV

 

1. februar 2022:

Fra og med d.d. bortfalder krav om brug af mundbind, ved ophold i SKA’s lokaler. Vi opfordrer til, fortsat, at bruge håndsprit som vil være tilgængeligt i alle vores lokaler. Samtidig bortfalder krav om fremvisning af coronapas.

Hvis en elev, som er booket ind på vores manøvrebaner, bliver smittet med corona eller er i kategorien NÆR-kontakt, i henhold til Sundhedsstyrelsens  vejledning, kan eleven aflyses. Eleven bookes ind på et senere tidspunkt når eleven er blevet rask eller når selvisolationen ophæves. (samme retningslinier som ved “glatbanekurset”).

Aflysningen foretages af køreskolen som enten ringer eller skriver mail til os og oplyser elevens navn. Ring til os når eleven er klar, således at den samme elev kan bookes ind igen, uden betaling næste gang.

Er eleven i kategorien, “ØVRIG kontakt”, i henhold til Sundhedsstyrelsens  vejledning, er der ikke krav om selvisolation og eleven kan møde op til kursus som normalt.

Ovenstående retnings-linier, for aflysning af manøvrebaner, gælder foreløbig februar måned med.

Mere info om anbefalingerne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.coronasmitte.dk

 

20. januar 2022:

Hvis en elev, som er booket ind på vores manøvrebaner, bliver smittet med corona eller er i kategorien NÆR-kontakt, i henhold til Sundhedsstyrelsens  vejledning, kan eleven aflyses. Eleven flyttes til et senere tidspunkt når eleven er blevet rask eller når selvisolationen ophæves. (samme retningslinier som ved “glatbanekurset”).

Aflysningen foretages af køreskolen som enten ringer eller skriver mail til os og oplyser elevens navn. Ring til os når eleven er klar, således at den samme elev kan bookes ind igen, uden betaling næste gang.

Er eleven i kategorien, “ØVRIG kontakt”, i henhold til Sundhedsstyrelsens  vejledning, er der ikke krav om selvisolation og eleven kan møde op til kursus som normalt.

Ovenstående retnings-linier er gældende så længe Covid-19 er kategoriseret som “Samfundskritisk sygdom”

Mere info om anbefalingerne kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.coronasmitte.dk

 

30. november 2021:

Alle køreskoleelever og andre kursister, skal ved fremmøde kunne fremvise coronapas til SKA’s personale. Kravet om coronapas gælder for alle SKA’s lokaler, lokaliteter og køretøjer.

Såfremt man er fritaget for coronapas, i henhold til Transportministeriets bekendtgørelse nr. 2159 af 26/11-21, skal behørig dokumentation medbringes og kunne fremvises, i henhold til bekendtgørelsens §3.

I mangel af coronapas vil køreskoleelever og andre kursister blive afvist i henhold til samme bekendtgørelses §4, uden kompensation.

Ved ophold i SKA’s minibusser er der desuden krav om anvendelse af mundbind / visir af både kursister og chauffører.

 

1. september 2021:

Alle “corona-restriktioner” ophører pr. dags dato. Der er således ikke længere afstandskrav eller krav om corona-pas for at deltage på kurser som afholdes på vores anlæg.

Vi ser dog gerne at kursister stadig benytter håndsprit ved ankomst til vores lokaler.

 

30. juni 2021

Der er kommet nye regler for de elever som er fritaget for coronapas / coronatests.

Regelændringen betyder, at fra og med den 1. juli 2021 skal de elever / kursister, som mener sig fritaget for coronapas / coronatest, kunne fremvise en attest på at de er fritaget.

Attesten kan kursisten/eleven få ved henvendelse til Borgerservice, som udsteder den nævnte attest.

Regelændringen omfatter også alle SKA-lokaliteter og minibusser. Såfremt en elev / kursist, som mener sig fritaget, ikke medbringer den nævnte attest, vil pågældende blive afvist.

Afvisningen sker i henhold til Transportministeriets bkg. Nr. 1363 af 21. juni 2021 . En evt. afvisning vil ikke blive kompenseret af SKA.

 

6. april 2021

Vi er nu klar til at modtage køreskoleelever på vores anlæg.

Som kursist / køreskoleelev skal du ved ankomst til vores lokaler kunne fremvise et gyldigt coronapas, i modsat fald vil du blive afvist og får ikke adgang til vores lokaler.

Du kan læse om reglerne for gyldigt coronapas her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573

 

 

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

 

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Telefon +45 32 51 04 32
E-mail: ska@ska.nu

Bank:
Sparekassen Sjælland
Reg nr.: 5292
Konto nr.: 160885

 

 

Køreteknisk anlæg på Amager

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

 

 

 

Køreteknisk anlæg i Tølløse

Stengårdsvej 34
4340 Tølløse