Kørelærere / Køreskoler

30. november 2021:

Alle køreskoleelever og andre kursister, skal ved fremmøde kunne fremvise coronapas til SKA’s personale. Kravet om coronapas gælder for alle SKA’s lokaler, lokaliteter og køretøjer. 

Såfremt man er fritaget for coronapas, i henhold til Transportministeriets bekendtgørelse nr. 2159 af 26/11-21, skal behørig dokumentation medbringes og kunne fremvises, i henhold til bekendtgørelsens §3.

I mangel af coronapas vil køreskoleelever og andre kursister blive afvist i henhold til samme bekendtgørelses §4

Ved ophold i SKA’s minibusser er der desuden krav om anvendelse af mundbind / visir af både kursister og chauffører.

1. september 2021:

Alle “corona-restriktioner” ophører pr. dags dato. Der er således ikke længere afstandskrav eller krav om corona-pas for at deltage på kurser som afholdes på vores anlæg.

Vi ser dog gerne at kursister stadig benytter håndsprit ved ankomst til vores lokaler.

30. juni 2021

Der er kommet nye regler for de elever som er fritaget for coronapas / coronatests.

Regelændringen betyder, at fra og med den 1. juli 2021 skal de elever / kursister, som mener sig fritaget for coronapas / coronatest, kunne fremvise en attest på at de er fritaget.

Attesten kan kursisten/eleven få ved henvendelse til Borgerservice, som udsteder den nævnte attest.

Regelændringen omfatter også alle SKA-lokaliteter og minibusser. Såfremt en elev / kursist, som mener sig fritaget, ikke medbringer den nævnte attest, vil pågældende blive afvist.

Afvisningen sker i henhold til Transportministeriets bkg. Nr. 1363 af 21. juni 2021 . En evt. afvisning vil ikke blive kompenseret af SKA.

6. april 2021

Vi er nu klar til at modtage køreskoleelever på vores anlæg. 

Som kursist / køreskoleelev skal du ved ankomst til vores lokaler kunne fremvise et gyldigt coronapas, i modsat fald vil du blive afvist og får ikke adgang til vores lokaler.

Du kan læse om reglerne for gyldigt coronapas her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573 

Øvrig information til køreskoler

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S samarbejder med en lang række køreskoler på Sjælland og Bornholm. Lige fra Hillerød og Frederikssund i nord over Ringsted og Haslev på midtsjælland til Nykøbing Falster og Køge i syd og naturligvis hele hovedstadsområdet.

 koereteknisk-anlaeg-glatbane-koereskole-anlaeg-toyota-yaris

SKA ejer og driver dels det Køretekniske Anlæg på Amager og dels det Køretekniske Anlæg i Tølløse.

Vores baner har åbent og er tilgængelige alle ugens dage.

Køreskolerne booker manøvrebaner, køreteknik til både personbil og motorcykel samt Færdselsdrelateret Førstehjælp, i et web-baseret bookingsystem.

Telefontid: Du kan få svar på dine spørgsmål om bookinger / faktura alle hverdage fra kl. 08-15. 

 

Amager:

Ved ankomst, til anlægget på Amager, bliver eleverne modtaget af vores personale hvor de afleverer ansøgning og lektionsplan. Inden eleverne sendes ud på tørbanen ser de vores sikkerheds- og instruktionsvideo således at de har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre kurset tilfredsstillende.

Mellem tørbane lektionerne og glatbane lektionerne er der indlagt en pause således at eleverne kan spise og drikke. De kan enten benytte vores varm- og kolddriksautomater eller besøge den nærliggende grill-bar i den indlagte pause. Endvidere har de mulighed for toiletbesøg.

 

På morgenholdene (07:30) serveres der kaffe/the og brød i pausen.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursusstart. I modsat fald vil eleven blive hjemsendt og nyt kursus må bookes. Selvom elevens ansøgning er under behandling hos Embedslægen eller i Borgerservice, kan han/hun godt gennemføre det køretekniske kursus.

 

Tølløse:

Køreskolernes elever (køreteknik-Bil) transporteres med minibusser fra faste opsamlingssteder i Københavnsområdet, Nordsjælland samt en række lokationer rundt om på Sjælland.

Vi har en fast bus som, pt., kører Flintholm Station – Roskilde Syd- Tølløse og retur. Opsamlingsstedet fremgår af booking bekræftelsen som køreskolen er velkommen til at videresende til eleven.

 

Opsamlingssted Flintholm Station: Ved Taxa-holdepladserne.

Opsamlingssted Roskilde Syd: Køgevej 60, 4000 Roskilde. 

 

OBS!! Bussen afgår fra det aftalte sted på det tidspunkt som er angivet i bookingsystemet. Tidspunktet fremgår af bookingbekræftelsen. Det kan være en god idé at informere elever om at møde senest 5 min før bussens afgangstid.

I løbet af kurset er der indlagt pauser.

Der er undervisningslokaler, toiletter og køkken og der er mulighed for kaffe og the.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursusstart. I modsat fald vil eleven, i henhold til kørekortbekendtgørelsen, blive hjemsendt og nyt kursus må bookes.

 

Instruktører:

Vores instruktører, til bil, har alle en køreinstruktør uddannelse som sikrer at vores undervisnings niveau til stadighed har et højt niveau.

 

Afllysning af bookninger:

  • Førstehjælp og Køreteknik til bil og mc skal aflyses senest 7 døgn før kursus. Sker aflysningen pga. sygdom, skal eleven medbringe lægeerklæring ved kursus nr. 2. Medbringer eleven ikke lægeerklæring vil køreskolen også blive faktureret for kursus nr. 2.
  • Manøvrebaner skal aflyses senest 4 døgn før kursus. Aflysning af en manøvrebane, pga. sygdom hos elev eller kørelære, med mindre end 4 døgns varsel, er ikke mulig og køreskolen vil blive faktureret for den ikke fremmødte elev.

TOLK:

Såfremt køreskole eleven har haft TOLK med til sin teoriprøve skal eleven også medbringe en “TOLK” på køreteknisk anlæg. Denne tolk kan være en voksen ven, veninde eller familiemedlem, der er fyldt 18 år og som i forvejen har kørekort til mindst B

Såfremt eleven må sendes hjem på grund af manglende “TOLK” betales for nyt kursus.

 

Selvrisiko for skader på anlæg og-/ eller køretøjer:

 

Manøvrebaner: På enhver skade på anlæg og-/eller køretøjer opkræves køreskolen kr. 2.000 pr. skade. Ved skade nr. 2 inden for 12 mdr. opkræves kr. 3.500 og ved skade nr. 3, inden for 12 mdr. opkræves kr. 5.000.

Køreteknik: For skader der sker mellem øvelserne udgår der en selvrisiko på kr. 2.000 som faktureres til køreskolen.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

 

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Telefon +45 32 51 04 32
E-mail: ska@ska.nu

Bank:
Sparekassen Sjælland
Reg nr.: 5292
Konto nr.: 160885

 

 

Køreteknisk anlæg på Amager

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

 

 

 

Køreteknisk anlæg i Tølløse

Stengårdsvej 34
4340 Tølløse