Kørelærere / Køreskoler

6. april 2021

Så kom dagen vi alle har ventet på, siden den 21. december og vi glæder os til at se både jer og jeres elever hos os.

Brug af mundbind, holde social afstand, håndhygiejne, brug af håndsprit osv. er anbefalinger som vi allerede kender og som fortsætter også på vores anlæg.

 Coronapas

Nyeste restriktion er at alle kursister skal kunne fremvise gyldigt ”coronapas”, under iagttagelse af de undtagelser som fremgår af dels bek. Nr. 573 af 31/3-21 samt vejledninger udsendt dels af Færdselsstyrelsen og dels den fælles vejledning udsendt af Sundheds-/Erhvervs-/ og Beskæftigelsesministeriet dateret den 1. april 2021.

Det er køreskolens ansvar at informere eleverne om de gældende regler inden eleven kommer til os på vores anlæg.

Bortvisning:

Såfremt eleven ikke kan fremvise gyldigt coronapas vil eleven blive bortvist. Bortvisningen sker uden kompensation til køreskolen. Elever som er omfattet af undtagelse af coronapas vil naturligvis ikke blive bortvist.

På vores ”selvbetjente manøvrebaner” er det kørelærerens ansvar at gældende regler, på området, overholdes.

 Aflysning af bookninger

De normale aflysningsregler for bookning af Manøvrebaner, Køretekniske kurser og Førstehjælpskurser er gældende og de er som følger:

  • Manøvrebaner skal aflyses senest 4 døgn før kursus. Aflysning af en manøvrebane, pga. sygdom hos elev eller kørelærer, er ikke mulig. 
  • Førstehjælp og Køreteknik til bil og mc skal aflyses senest 7 døgn før kursus. Såfremt aflysning skyldes sygdom, skal eleven medbringe lægeerklæring. 

 Køretimer før ”glatbane kurset”

Alle køreskole elever har nu ”ligget stille” i deres køreundervisning i 3 måneder og jeg opfordrer kraftigt til at eleverne når at få kørelektioner inden de kommer ud til os på ”glatbane kurset”.

25. februar 2021

Alle bookninger af manøvrebaner, glatbanekurser og Førstehjælpskurser frem til og med mandag den 5. april 2021 vil blive aflyst i booking-systemet og køreskolen skal selv booke nye tider efter den 5. april 2021.

Er du KONTANT kunde så vil du i løbet af nogle dage modtage en kreditnota og det indbetalte beløb vil blive tilbageført til dig.

29. januar 2021

Alle bookninger af manøvrebaner, glatbanekurser og Førstehjælpskurser frem til og med søndag den 28. februar 2021 vil blive aflyst i booking-systemet og køreskolen skal selv booke nye tider efter den 28. februar 2021.

Er du KONTANT kunde så vil du i løbet af nogle dage modtage en kreditnota og det indbetalte beløb vil blive tilbageført til dig.

14. januar 2021

Alle bookninger af manøvrebaner, glatbanekurser og Førstehjælpskurser frem til og med søndag den 7. februar 2021 vil blive aflyst i booking-systemet og køreskolen skal selv booke nye tider efter den 7. februar 2021.

Er du KONTANT kunde så vil du i løbet af nogle dage modtage en kreditnota og det indbetalte beløb vil blive tilbageført til dig.

4. januar 2021

Alle bookninger af manøvrebaner, glatbanekurser og Førstehjælpskurser frem til og med søndag den 17. januar 2021 vil blive aflyst i booking-systemet og køreskolen skal selv booke nye tider efter den 17/1-21.

Er du KONTANT kunde så vil du i løbet af nogle dage modtage en kreditnota og det indbetalte beløb vil blive tilbageført til dig.

30. december 2020:

Vi er fortsat ramt af Færdselsstyrelsens beslutning om at også de aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af nedlukning. Vi håber at vi er klar igen mandag den 18. januar 2021 til at kunne modtage køreskolernes elever. 

Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen.

18. december 2020

Der er i dag udsendt mail til alle SKA kunder med information om bl.a.:

Hvis du er faktura kunde hos os betyder det at de tider du har booket til dine elever, mellem den 21/12 og 3/1, vil blive aflyst og vi henviser dig til at booke dine elever ind på ledige tider efter den 3. januar 2021.

 Er du kontantkunde og dermed har betalt for dine bookninger så vil dine elever blive ”sat som syg” og du henvises til at booke eleverne ind igen, på ledige tider efter den 3/1 – – – HUSK at du skal booke eleven ind ved at anvende samme elev-nummer, således at du ikke kommer til at betale for den samme elev igen.

Hvis du ønsker det så kan vi også tilbageføre det indbetalte beløb, du skal blot skrive en mail til vores bogholderi på ska@ska.nu

17. december 2020

Færdselsstyrelsen har besluttet at også de aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af nedlukning fra og med den 21/12-2020 til og med den 3. januar 2021. Det betyder at sidste manøvrebane og glatbane-hold bliver afholdt på søndag den 20/12-2020. Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen.

Der vil blive udsendt mail til køreskolerne med mere info om aflysning / flytning af elever i løbet af fredag den 18/12-2020.

8. december 2020:

Alle SKA’s aktiviteter fortsætter og alle kurser vil blive gennemført, naturligvis i nøje overensstemmelse med alle myndighedsanbefalinger. Det vil fortsat være muligt at booke elever på manøvrebaner, køreteknik og førstehjælpskurser. Alle anbefalinger, som er beskrevet nedenfor under “28. oktober 2020” opretholdes fortsat.

Aflysning af elever på manøvrebaner, køreteknik, førstehjælps hold:

Såfremt en elev enten er syg eller skal testes for corona kan samme elev bookes ind igen, uden omkostninger, for køreskole. Dog skal der kunne fremvises enten en lægeerklæring eller bevis for gennemført “corona test”. I modsat fald vil der skulle betales for nyt kursus, som ved “almindelig udeblivelse”.

Sygemeldingen skal ske senest på dagen for kurset og kan ske ved telefonopkald til vores kontor på 32510432 eller ved fremsendelse af mail til: ska@ska.nu . Fremsendelse af mail skal også ske senest på dagen for kurset.

28. oktober 2020:

Førstehjælpskurser: Vi følger DFR’s anbefalinger, hvilket betyder at vi har max 12 kursister pr. hold.                        Fra og med den 29. oktober 2020 skal kursister bære mundbind når man bevæger sig rundt. Endvidere opfordres kursisterne til at have taget en “corona-test” inden kurset.

Mundbindskrav: Fra og med den 29. oktober 2020 skal alle kursister bære mundbind når de befinder sig indendørs i SKA’ s lokaler. Dette gælder både når de “venter”, når de ser elev-videoen og når de får instruktion, indendørs. Mundbind kan udelades når man befinder sig udendørs og under kørslen.                                            Mundbindskravet gælder kursister til alle typer kurser (køreteknik bil og mc og kursister til manøvrebaner).                Mundbindskravet gælder også instruktører / kørelærer når disse befinder sig indendørs og er i færd med kursist instruktion.

16. juni 2020: 

Førstehjælpskurser: Fra og med lørdag den 20. juni kører vi med 16 kursister på holdene. Vi følger naturligvis DFR’s anbefalinger på området og har anlagt vores undervisning i henhold til deres anbefalinger.

24. april 2020:

1. Førstehjælpskurser er nu lagt op i bookingsystemet for maj og juni måned.

2. MC-Køretekniske kurser, Amager: Særlig kontorpavillon er opstillet til brug for vores mc-instruktører og mc-kursister. Information er udsendt til alle SKA-Instruktører og “MC kunder”.

3. Tølløse, Køretekniske kurser bil: Der vil nu blive “lagt hold op” i Tølløse. Samtidig genoptages transporterne frem og tilbage til/fra Tølløse. De sundhedsmæssige retningslinier, for transporterne, er udsendt til alle køreskoler som benytter vores anlæg i Tølløse.

17. april 2020: Corona update

 Efter at regeringen fra og med den 20. april har åbnet for at køreskoler igen kan foretage praktisk undervisning så strømmer der allerede nu bookninger ind. Dels bookninger på vores manøvrebaner og dels på køreteknik. Fra og med i dag, den 17/4-20 så gælder de normale regler for aflysning af manøvrebaner og køretekniske kurser. 

  • Manøvrebaner skal aflyses senest 4 døgn før kursus. Aflysning af en manøvrebane, pga. sygdom hos elev eller kørelærer, er ikke mulig. 
  • Førstehjælp og Køreteknik til bil og mc skal aflyses senest 7 døgn før kursus. Såfremt aflysning ønkes pga. sygdom, skal eleven medbringe lægeerklæring. 

 Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S samarbejder med en lang række køreskoler på Sjælland og Bornholm. Lige fra Hillerød og Frederikssund i nord over Ringsted og Haslev på midtsjælland til Nykøbing Falster og Køge i syd og naturligvis hele hovedstadsområdet.

 koereteknisk-anlaeg-glatbane-koereskole-anlaeg-toyota-yaris

 SKA ejer og driver dels det Køretekniske Anlæg på Amager og dels det Køretekniske Anlæg i Tølløse.

Vores baner har åbent og er tilgængelige alle ugens dage.

Køreskolerne booker manøvrebaner, køreteknik til både personbil og motorcykel samt Færdselsdrelateret Førstehjælp, i et web-baseret bookingsystem.

Telefontid: Du kan få svar på dine spørgsmål om bookinger / faktura alle hverdage fra kl. 08-15. Dog holder bogholderiet lukket hver onsdag.

 

Amager:

Ved ankomst, til anlægget på Amager, bliver eleverne modtaget af vores personale hvor de afleverer ansøgning og lektionsplan. Inden eleverne sendes ud på tørbanen ser de vores sikkerheds- og instruktionsvideo således at de har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre kurset tilfredsstillende.

Mellem tørbane lektionerne og glatbane lektionerne er der indlagt en pause således at eleverne kan spise og drikke. De kan enten benytte vores varm- og kolddriksautomater eller besøge den nærliggende grill-bar i den indlagte pause. Endvidere har de mulighed for toiletbesøg.

 

På morgenholdene (07:30) serveres der kaffe/the og brød i pausen.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursusstart. I modsat fald vil eleven blive hjemsendt og nyt kursus må bookes. Selvom elevens ansøgning er under behandling hos Embedslægen eller i Borgerservice, kan han/hun godt gennemføre det køretekniske kursus.

 

Tølløse:

Køreskolernes elever (køreteknik-Bil) transporteres med minibusser fra faste opsamlingssteder i Københavnsområdet, Nordsjælland samt en række lokationer rundt om på Sjælland.

Vi har en fast bus som, pt., kører Flintholm Station – Roskilde Syd- Tølløse og retur. Opsamlingsstedet fremgår af booking bekræftelsen som køreskolen er velkommen til at videresende til eleven.

 

Opsamlingssted Flintholm Station: Ved Taxa-holdepladserne.

Opsamlingssted Roskilde Syd: Køgevej 60, 4000 Roskilde. 

 

OBS!! Bussen afgår fra det aftalte sted på det tidspunkt som er angivet i bookingsystemet. Tidspunktet fremgår af bookingbekræftelsen. Det kan være en god idé at informere elever om at møde senest 5 min før bussens afgangstid.

I løbet af kurset er der indlagt pauser.

Der er undervisningslokaler, toiletter og køkken og der er mulighed for kaffe og the.

Eleven skal medbringe, og aflevere, ansøgning og lektionsplan, inden kursusstart. I modsat fald vil eleven, i henhold til kørekortbekendtgørelsen, blive hjemsendt og nyt kursus må bookes.

 

Instruktører:

Vores instruktører, til bil, har alle en køreinstruktør uddannelse som sikrer at vores undervisnings niveau til stadighed har et højt niveau.

 

Afllysning af bookninger:

  • Førstehjælp og Køreteknik til bil og mc skal aflyses senest 7 døgn før kursus. Såfremt aflysning ønkes pga. sygdom, skal eleven medbringe lægeerklæring. 
  • Manøvrebaner skal aflyses senest 4 døgn før kursus. Aflysning af en manøvrebane, pga. sygdom hos elev eller kørelærer, er ikke mulig.

TOLK:

Såfremt køreskole eleven har haft TOLK med til sin teoriprøve skal eleven også medbringe en “TOLK” på køreteknisk anlæg. Denne tolk kan være en voksen ven, veninde eller familiemedlem, der er fyldt 18 år og som i forvejen har kørekort til mindst B

Såfremt eleven må sendes hjem på grund af manglende “TOLK” betales for nyt kursus.

 

Selvrisiko for skader på anlæg og-/ eller køretøjer:

 

Manøvrebaner: På enhver skade på anlæg og-/eller køretøjer opkræves køreskolen kr. 2.000 pr. skade. Ved skade nr. 2 inden for 12 mdr. opkræves kr. 3.500 og ved skade nr. 3, inden for 12 mdr. opkræves kr. 5.000.

Køreteknik: For skader der sker mellem øvelserne udgår der en selvrisiko på kr. 2.000 som faktureres til køreskolen.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

 

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Telefon +45 32 51 04 32
E-mail: ska@ska.nu

Bank:
Sparekassen Sjælland
Reg nr.: 5292
Konto nr.: 160885

 

 

Køreteknisk anlæg på Amager

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

 

 

 

Køreteknisk anlæg i Tølløse

Stengårdsvej 34
4340 Tølløse