Køre-undervisning på Amager og i Tølløse

6. april 2021

Vi er nu klar til at modtage køreskoleelever på vores anlæg. 

Som kursist / køreskoleelev skal du ved ankomst til vores lokaler kunne fremvise et gyldigt coronapas, i modsat fald vil du blive afvist og får ikke adgang til vores lokaler.

Du kan læse om reglerne for gyldigt coronapas her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573 

25. februar 2021

Vi er fortsat ramt af Færdselsstyrelsens beslutning om, at også de køreskole-aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af “corona-nedlukning”. Vi håber at vi er klar igen tirsdag den 6. april 2021 til at kunne modtage køreskolernes elever. Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen.

 29. januar 2021:

Vi er fortsat ramt af Færdselsstyrelsens beslutning om at også de aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af nedlukning. Vi håber at vi er klar igen mandag den 1. marts 2021 til at kunne modtage køreskolernes elever. Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen

14. januar 2021:

Vi er fortsat ramt af Færdselsstyrelsens beslutning om at også de aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af nedlukning. Vi håber at vi er klar igen mandag den 8. februar 2021 til at kunne modtage køreskolernes elever. Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen.

17. december 2020: “Corona” update for Køreskole elever: 

Færdselsstyrelsen har besluttet at også de aktiviteter som foregår på de køretekniske anlæg er omfattet af nedlukning fra og med den 21/12-2020 til og med den 3. januar 2021. Det betyder at sidste manøvrebane og glatbane-hold bliver afholdt på søndag den 20/12-2020. Køreskolerne skal selv orientere deres elever om nedlukningen.

Afsnit 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg for kat. B almindelig personbil.

 

Undervisningen på det køretekniske anlæg har til formål, at give dig et kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdende. 

Du vil gennemføre en række bremse og manøvreprøver på almindelig asfaltbelægning, som ude på normale danske veje.

Efterfølgende vil du lave nogenlunde de samme øvelser på “glat vejbane”.

I din lektionsplan kan du se nøjere hvilke øvelser du skal gennemgå og er du i tvivl så spørg din kørelærer når du, sammen med ham/hende har de teoretiske lektioner.

Her på køreteknisk anlæg er du i trygge hænder hos erfarne og uddannede køreinstruktører som guider dig igennem alle øvelser 

Vi glæder os til at se dig 

 

 

Afsnit 9 i undervisningsplan for motorcykler kat. A

 

Manøvrer på køreteknisk anlæg.
Køreteknik med motorcykel foregår på SKA’s motorcykel bane. Den eneste af sin art i Danmark, der har et helt specielt afsnit, hvor motorcyklerne kan indøve kørsel i ideallinie.

Undervisningen på det køretekniske anlæg skal give eleverne et sådant kendskab til de fysiske forhold vedrørende tohjulet motorcykel og motorcykel med sidevogn, at de forstår betydningen af, at afpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene, under ligeudkørsel og svingning.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

 

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Telefon +45 32 51 04 32
E-mail: ska@ska.nu

Bank:
Sparekassen Sjælland
Reg nr.: 5292
Konto nr.: 160885

 

 

Køreteknisk anlæg på Amager

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

 

 

 

Køreteknisk anlæg i Tølløse

Stengårdsvej 34
4340 Tølløse