Køre-undervisning på Amager og i Tølløse

1. september 2021:

Alle “corona-restriktioner” ophører pr. dags dato. Der er således ikke længere afstandskrav eller krav om corona-pas for at deltage på kurser som afholdes på vores anlæg.

Vi ser dog gerne at kursister stadig benytter håndsprit ved ankomst til vores lokaler.

30. juni 2021

Der er kommet nye regler for de elever som er fritaget for coronapas / coronatests.

Regelændringen betyder, at fra og med den 1. juli 2021 skal de elever / kursister, som mener sig fritaget for coronapas / coronatest, kunne fremvise en attest på at de er fritaget.

Attesten kan kursisten/eleven få ved henvendelse til Borgerservice, som udsteder den nævnte attest.

Regelændringen omfatter også alle SKA-lokaliteter og minibusser. Såfremt en elev / kursist, som mener sig fritaget, ikke medbringer den nævnte attest, vil pågældende blive afvist.

Afvisningen sker i henhold til Transportministeriets bkg. Nr. 1363 af 21. juni 2021 . En evt. afvisning vil ikke blive kompenseret af SKA.

6. april 2021

Vi er nu klar til at modtage køreskoleelever på vores anlæg. 

Som kursist / køreskoleelev skal du ved ankomst til vores lokaler kunne fremvise et gyldigt coronapas, i modsat fald vil du blive afvist og får ikke adgang til vores lokaler.

Du kan læse om reglerne for gyldigt coronapas her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/573 

 

Afsnit 9. Manøvrer på køreteknisk anlæg for kat. B almindelig personbil.

 

Undervisningen på det køretekniske anlæg har til formål, at give dig et kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold vedrørende bilkørsel, at det hjælper dig til at forstå betydningen af at tilpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdende. 

Du vil gennemføre en række bremse og manøvreprøver på almindelig asfaltbelægning, som ude på normale danske veje.

Efterfølgende vil du lave nogenlunde de samme øvelser på “glat vejbane”.

I din lektionsplan kan du se nøjere hvilke øvelser du skal gennemgå og er du i tvivl så spørg din kørelærer når du, sammen med ham/hende har de teoretiske lektioner.

Her på køreteknisk anlæg er du i trygge hænder hos erfarne og uddannede køreinstruktører som guider dig igennem alle øvelser 

Vi glæder os til at se dig 

 

 

Afsnit 9 i undervisningsplan for motorcykler kat. A

 

Manøvrer på køreteknisk anlæg.
Køreteknik med motorcykel foregår på SKA’s motorcykel bane. Den eneste af sin art i Danmark, der har et helt specielt afsnit, hvor motorcyklerne kan indøve kørsel i ideallinie.

Undervisningen på det køretekniske anlæg skal give eleverne et sådant kendskab til de fysiske forhold vedrørende tohjulet motorcykel og motorcykel med sidevogn, at de forstår betydningen af, at afpasse hastighed, styring og bremsning efter forholdene, under ligeudkørsel og svingning.

Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg A/S

 

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

Telefon +45 32 51 04 32
E-mail: ska@ska.nu

Bank:
Sparekassen Sjælland
Reg nr.: 5292
Konto nr.: 160885

 

 

Køreteknisk anlæg på Amager

Amager Landevej 282
2770 Kastrup

 

 

 

Køreteknisk anlæg i Tølløse

Stengårdsvej 34
4340 Tølløse